De versnelling

In opdracht van Stut Theater maakte ik voor De Versnelling scène’s met wijkbewoners uit Overvecht. De Versnelling was een gemeentelijk initiatief om Overvecht te ondersteunen. Thema’s die aan bod kwamen waren onder meer: vooroordelen, gezondheid, werkloosheid, schuld en onschuld. De scène’s waren thematisch geïnspireerd op het leven in de wijk, en vormden op die manier aanleiding voor gesprek tussen bewoners en professionals uit Overvecht.


SPEL: bewoners uit Overvecht  |  REGIE: Suzan Tolsma  |  BEGELEIDING: Donna Rosa  |  PRODUCTIE:  Stut Theater