over suzan

Ik heb een grote drijfveer om bij te dragen aan de ontwikkeling van een ander. Daarom ben ik coach geworden. Het geeft mij voldoening om mensen te verbinden met zichzelf, wat er in hen leeft en waar ze naartoe willen. Ik geloof dat persoonlijke groei bijdraagt aan geluk en dat coaching daarbij helpt. 
Tijdens een coachgesprek geef ik je mijn volledige aandacht en stel ik alles in het werk om je te helpen bij het realiseren van je persoonlijke doelen en het vergroten van je zelfvertrouwen.

Ik luister aandachtig en zonder oordeel. Ik creëer een plek waar je je gezien en gehoord voelt. Een plek waar je de ruimte krijgt om jezelf op je eigen manier te ontplooien. 

Ik ben geboren in 1985. Als kind groeide ik op met geweldloze communicatie, het gedachtengoed van Marshall Roosenberg. Mijn moeder leerde mij, mijn broer en mijn zus hoe we voorbij oordelen en aannames konden kijken, en hoe we in verbinding en met empathie naar anderen konden luisteren.

Gaandeweg werd het observeren van menselijk gedrag – bij mezelf en de mensen om me heen – een vanzelfsprekend onderdeel van mijn leven. Het fascineerde me hoe emoties zoals frustratie en verdriet voortkomen uit onderliggende behoeften, en hoe onze diepe overtuigingen ons kunnen belemmeren of juist op kunnen tillen.

Tijdens mijn eerste studie Culturele en Maatschappelijke Vorming leerde ik het belang en de waarde van kunst en creativiteit voor de samenleving kennen, en hoe ik die kon inzetten om mensen met elkaar te verbinden. Daarna, op de Toneelacademie, leerde ik hoe ik mijn blik op de wereld kon vormgeven en vertalen in het maken van theatervoorstellingen. Als spelcoach leerde ik mijn spelers nauwkeurig observeren en ontwikkelde technieken om ze in hun spel daar te brengen waar ik wilde dat ze kwamen.

Mijn opleiding tot Life- en loopbaanboach bij de Balansgroep (Utrecht) was een logische volgende stap, waarin mijn drijfveer om anderen bewust te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling vervuld werd. Ik koos bewust voor een coach-opleiding omdat ik het zo fijn vind dat je heel concreet aan doelen gaat werken en een ander bevraagt waardoor hij of zij zelf tot inzicht komt. Deze keus leidde ertoe dat mijn huidige werkveld zich nu uitstrekt over twee terreinen, dat van coach en dat van theatermaker, en beide doe ik ontzettend graag. 

In mijn werk als theatermaker creëer ik voorstellingen met mensen uit de stad, gebaseerd op hun eigen persoonlijke verhalen. Het zijn intense processen die ik met zorg en liefde begeleid. Ze monden uit in voorstellingen die verbinding creëren tussen toeschouwer en publiek en vaak een blijvende indruk nalaten bij beiden.
In mijn werk als coach begeleid ik mensen met ontwikkelingsvragen in individuele coaching. Ik weet hoe lastig het kan zijn om in je eentje ergens mee rond te lopen, iets vol te houden of uit te zoeken, en hoe prettig het is als iemand je een stap verder brengt. Daarom is het mijn missie om mensen in een wereld vol mogelijkheden en onzekerheden, te begeleiden om verder te komen.

Ik zet mijn coaching ook in als trainer en trainingsactrice (o.a. Dienend Leidinggeven, Geweldloze Communicatie en Motiverende Gespreksvoering) waarbij ik professionele en persoonlijke leerprocessen begeleid in groep. 

 

Dit kenmerkt mij als coach:

 • een oordeelloos aandachtig luisterend oor
 • respect voor wie jij bent en wat je doet
 • een positieve blik
 • gerichte vragen, die jou zelf naar een antwoord leiden
 • een doelgerichte aanpak, een concreet plan
 • een gesprek, afgewisseld met concrete opdrachten
 • een rustige, aangename sfeer die aanzet tot voelen, denken en stappen zetten
 • de vrijheid om alles te kunnen zeggen wat er in je leeft
 • een goede balans tussen lichtheid en diepgang

 

Mijn studies:

 • Post HBO opleiding Life & Loopbaancoach, de Balansgroep Driebergen. NOBCO- en EQA-geaccrediteerd, afgestudeerd met een negen.
 • Bachelor Regisseur en theaterdocent, Toneelacademie Maastricht
 • Bachelor Social Work – Culturele en Maatschappelijke Vorming, Hogeschool Utrecht

 

Ik heb twaalf jaar in Utrecht gewoond en sinds drie jaar woon ik in Rotterdam. Ik reis veel op en neer en coach in beide steden.

Wil je meer weten over mijn werk als theatermaker? Als je hier klikt word je doorverwezen naar mijn theaterwebsite.

Tijdens de corona lockdown nam ik onderstaand filmpje op over de mogelijkheden voor online coaching. Inmiddels coach ik weer face-to-face, maar zo kan je al wel wat horen over mijn werkwijze!