over suzan

Ik loop warm om een ander verder te brengen in zijn ontwikkeling. Een verbindend coachgesprek waarin iemand waardevolle inzichten heeft gekregen, daar word ik gewoon blij van. Ik heb een grote drijfveer om bij te dragen aan het realiseren van iemand zijn doelen en het vergroten van zelfvertrouwen en ik geloof van harte dat persoonlijke groei bijdraagt aan geluk. De setting van een coachgesprek waarin er volledige aandacht is voor iemand vind ik inspirerend. Allemaal redenen waarom ik zoveel voldoening uit mijn werk als coach haal.

Als coach luister ik aandachtig en zonder oordeel. Ik creëer een plek waar je je gezien en gehoord voelt. Een plek waar je de ruimte krijgt om jezelf op je eigen manier te ontplooien. 

Het verbindende zat er al vroeg in. Als kind groeide ik op met geweldlozen communicatie, het gedachtengoed van psycholoog Marshall Roosenberg. Mijn moeder leerde mij, mijn broer en mijn zus hoe we voorbij oordelen en aannames konden kijken, en hoe we met empathie naar anderen konden luisteren.

Gaandeweg werd het observeren van menselijk gedrag – bij mezelf en de mensen om me heen – een vanzelfsprekend onderdeel van mijn leven. Het fascineerde me hoe emoties zoals frustratie en verdriet voortkomen uit onderliggende behoeften, en hoe onze diepe overtuigingen ons kunnen belemmeren of juist op kunnen tillen.

Tijdens mijn eerste studie Culturele en Maatschappelijke Vorming leerde ik het belang en de waarde van kunst en creativiteit voor de samenleving kennen, en hoe ik die kon inzetten om mensen met elkaar te verbinden. Daarna, op de Toneelacademie, leerde ik hoe ik mijn blik op de wereld kon vormgeven en vertalen in het maken van theatervoorstellingen. Als spelcoach leerde ik mijn spelers nauwkeurig observeren en ontwikkelde technieken om ze in hun spel daar te brengen waar ik wilde dat ze kwamen.

Mijn opleiding tot Life- en loopbaanboach bij de Balansgroep (Utrecht) was een logische volgende stap, waarin mijn drijfveer om anderen bewust te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling vervuld werd. Ik koos bewust voor een coach-opleiding omdat ik het zo fijn vind dat je heel concreet aan doelen gaat werken en een ander bevraagt waardoor hij of zij zelf tot inzicht komt. Deze keus leidde ertoe dat mijn huidige werkveld zich nu uitstrekt over twee terreinen, dat van coach en dat van theatermaker, en beide doe ik ontzettend graag. 

In mijn werk als theatermaker creëer ik voorstellingen met mensen uit de stad, gebaseerd op hun eigen persoonlijke verhalen. Het zijn intense processen die ik met zorg en liefde begeleid. Ze monden uit in voorstellingen die verbinding creëren tussen toeschouwer en publiek en vaak een blijvende indruk nalaten bij beiden.
In mijn werk als coach begeleid ik mensen met ontwikkelingsvragen in individuele coaching. Ik weet hoe lastig het kan zijn om in je eentje ergens mee rond te lopen, iets vol te houden of uit te zoeken, en hoe prettig het is als iemand je een stap verder brengt. Daarom is het mijn missie om mensen in de bloei van hun leven, in een wereld vol mogelijkheden en onzekerheden, te begeleiden om verder te komen.

Ik zet mijn coaching ook in als trainer en trainingsactrice (o.a. Dienend Leidinggeven, Geweldloze Communicatie en Motiverende Gespreksvoering) waarbij ik professionele en persoonlijke leerprocessen begeleid in groep. 

 

Dit kenmerkt mij als coach:

 • een oordeelloos aandachtig luisterend oor
 • respect voor wie jij bent en wat je doet
 • een positieve blik
 • gerichte vragen, die jou zelf naar een antwoord leiden
 • een doelgerichte aanpak, een concreet plan
 • een gesprek, afgewisseld met concrete opdrachten
 • een rustige, aangename sfeer die aanzet tot voelen, denken en stappen zetten
 • de vrijheid om alles te kunnen zeggen wat er in je leeft
 • een goede balans tussen lichtheid en diepgang
 • openheid en transparantie

 

Mijn studies:

 • Post HBO opleiding Life & Loopbaancoach, de Balansgroep Driebergen. NOBCO- en EQA-geaccrediteerd, afgestudeerd met een negen.
 • Bachelor Regisseur en theaterdocent, Toneelacademie Maastricht
 • Bachelor Social Work – Culturele en Maatschappelijke Vorming, Hogeschool Utrecht

 

Ik heb twaalf jaar in Utrecht gewoond en sinds kort woon ik in Rotterdam. Ik reis veel op en neer en coach in beide steden.

Wil je meer weten over mijn werk als theatermaker? Als je hier klikt word je doorverwezen naar mijn theaterwebsite.