tarieven

  Particulier Zakelijk Kortingstarief
Kennismaking gratis gratis gratis
Losse sessie € 110,- € 140,- € 90,-
Coachtraject  van 8 sessies € 850,- €1050,- € 695,-

 

Wat krijg je hiervoor?

 • anderhalf uur individuele coaching per sessie
 • tussentijdse opdrachten die afgestemd zijn op jouw coachvraag
 • voorbereiding en naverwerking van de coachsessies
 • een warme sfeervolle coachruimte
 • bij een compleet coachtraject: eventuele feedback op de door jou gemaakte opdrachten
 • bij een compleet coachtraject: indien gewenst een persoonlijke eindrapportage aan het einde van het coachtraject
 • bij een compleet coachtraject: een inhoudelijk opgebouwd traject afgestemd op jouw coachvraag waarbij er gedurende een aantal maanden een veranderingsproces in gang wordt gezet. Lees meer hierover onder het kopje ‘Werkwijze’.
 • als face-to-face niet mogelijk is kan het ook online 

 

Toelichting bij de tarieven:

 • Het particuliere tarief is inclusief 21% btw, het zakelijke tarief is exclusief 21% btw.
 • Het zakelijke tarief is van toepassing wanneer je werkgever of uitkeringsinstantie de coaching voor je betaalt. Overige zakelijke tarieven zijn in overleg.
 • Afhankelijk van je vraag kunnen we het aantal sessies bepalen. Bij een eerste (kennismakings)gesprek bekijken we samen de mogelijkheden.
 • Is het tarief te hoog voor jouw budget? Neem dan contact op of je in aanmerking kan komen voor het kortingstarief.
 • Ben je zzp’er? Als de kosten in het belang zijn van je onderneming, zijn ze volledig aftrekbaar.
 • Veel werkgevers vergoeden coaching van hun werknemers ten behoeve van werk. Vraag je werkgever of een vergoeding of tegemoetkoming in de kosten mogelijk is.

 

Heb je bepaalde vragen over de coaching of wil je iets overleggen?
Neem gerust contact op: 
+31 6 42 16 41 10
suzan@suzantolsma.nl